Pensioen

  • DSC_0047

    Een arbeidsovereenkomst mag door de werkgever worden opgezegd als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt. Voor die opzegging is geen toestemming van het UWV nodig. Evenmin hoeft de werkgever naar de kantonrechter toe. Het is dan wel nodig dat de arbeidsovereenkomst dateert van voor de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd …

    meer
  • DSC04331

    Het recht op een transitievergoeding bestaat als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst voor de werknemer onvrijwillig is geëindigd. Er is geen transitievergoeding verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het gaat dan namelijk om een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wel kan er in de beëindigingsovereenkomst een ontslagvergoeding overeengekomen worden omdat de werknemer anders geen reden heeft om de …

    meer