Opvolgend werkgeverschap

  • DSC_0066

    Wat houdt de ketenregeling in? De ketenregeling bepaalt dat slechts in beperkte mate arbeidsovereenkomsten gesloten kunnen worden voor bepaalde tijd. De maximale duur waarbinnen twee of drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde gesloten kunnen worden, bedraagt 24 maanden. Er kunnen dus maximaal 3 overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten en de totale duur van de overeenkomsten tezamen, eventuele tussenpozen meegerekend, mag maximaal 24 maanden bedragen. Een …

    meer