Opkomen tegen ontslag

 • DSC_0487

  Er zijn twee mogelijkheden om tegen een ontslag op te komen. De ene mogelijkheid heet juridisch ‘vernietiging van de opzegging‘ en de andere mogelijkheid heet ‘herstel van de arbeidsovereenkomst‘. Zowel de vernietiging van de opzegging als het herstel van de arbeidsovereenkomst hebben tot gevolg dat de werknemer niet op zoek hoeft te gaan naar een andere baan. Hij zal zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken bij …

  meer
 • DSC_0068

  Een ontslag op staande voet kan voor een werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Immers heeft de werknemer van de een op de andere dag geen inkomen meer. Het salaris wordt niet langer meer betaald en recht op een Werkeloosheidsuitkering is er in veel gevallen niet. Een werknemer zal dan ook in veel gevallen gedwongen zijn om zich te gaan verweren tegen zijn ontslag op staande voet. …

  meer
 • DSC_0269

  Opzegging Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet overeengekomen gekomen is en de arbeidsovereenkomst toch wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het resterende salaris over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben en deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De rechter …

  meer