Disfunctioneren

  • 20140505_070033

    Voor een werkgever is het niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan die eigenlijk nog wel functioneert, maar die verder geen groeipotentie heeft. Om een werknemer te kunnen ontslaan moet de werkgever namelijk een redelijke grond hebben. Als de werkgever geen redelijke grond heeft, is ontslag niet mogelijk. De wet geeft een limitatieve opsomming van gronden. De gronden die eventueel aangevoerd kunnen worden voor ontslag …

    meer