Concurrentiebeding

  • DSC_0419

    Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig als de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft en dat belang in de arbeidsovereenkomst wordt benoemd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de bescherming van specifieke kennis of van bedrijfsinformatie waar de werknemer tijdens zijn dienstverband beschikking over krijgt. Maar wanneer is nu sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang? Het zou dan kunnen …

    meer