Billijke vergoeding

 • 20140505_070033

  Voor een werkgever is het niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan die eigenlijk nog wel functioneert, maar die verder geen groeipotentie heeft. Om een werknemer te kunnen ontslaan moet de werkgever namelijk een redelijke grond hebben. Als de werkgever geen redelijke grond heeft, is ontslag niet mogelijk. De wet geeft een limitatieve opsomming van gronden. De gronden die eventueel aangevoerd kunnen worden voor ontslag …

  meer
 • DSC_0487

  Er zijn twee mogelijkheden om tegen een ontslag op te komen. De ene mogelijkheid heet juridisch ‘vernietiging van de opzegging‘ en de andere mogelijkheid heet ‘herstel van de arbeidsovereenkomst‘. Zowel de vernietiging van de opzegging als het herstel van de arbeidsovereenkomst hebben tot gevolg dat de werknemer niet op zoek hoeft te gaan naar een andere baan. Hij zal zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken bij …

  meer
 • DSC_0234

  Naast de transitievergoeding kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De billijke vergoeding kan alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend. De wet bepaalt daarover het volgende: “Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt (…) …

  meer
 • DSC_0269

  Opzegging Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet overeengekomen gekomen is en de arbeidsovereenkomst toch wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het resterende salaris over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben en deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De rechter …

  meer