Bepaalde tijd

 • DSC_0419

  Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig als de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft en dat belang in de arbeidsovereenkomst wordt benoemd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de bescherming van specifieke kennis of van bedrijfsinformatie waar de werknemer tijdens zijn dienstverband beschikking over krijgt. Maar wanneer is nu sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang? Het zou dan kunnen …

  meer
 • DSC_0269

  Opzegging Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet overeengekomen gekomen is en de arbeidsovereenkomst toch wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het resterende salaris over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben en deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De rechter …

  meer
 • DSC_0066

  Wat houdt de ketenregeling in? De ketenregeling bepaalt dat slechts in beperkte mate arbeidsovereenkomsten gesloten kunnen worden voor bepaalde tijd. De maximale duur waarbinnen twee of drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde gesloten kunnen worden, bedraagt 24 maanden. Er kunnen dus maximaal 3 overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten en de totale duur van de overeenkomsten tezamen, eventuele tussenpozen meegerekend, mag maximaal 24 maanden bedragen. Een …

  meer