Berichten

 • DSC_0234

  Naast de transitievergoeding kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De billijke vergoeding kan alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend. De wet bepaalt daarover het volgende: “Indien het verzoek om ontbinding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die tussentijds kan worden opgezegd, en de kantonrechter het verzoek inwilligt (…) …

  meer
 • DSC_0269

  Opzegging Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet overeengekomen gekomen is en de arbeidsovereenkomst toch wordt opgezegd, dan is de opzeggende partij een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het resterende salaris over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben en deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De rechter …

  meer
 • DSC04331

  Het recht op een transitievergoeding bestaat als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst voor de werknemer onvrijwillig is geëindigd. Er is geen transitievergoeding verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het gaat dan namelijk om een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wel kan er in de beëindigingsovereenkomst een ontslagvergoeding overeengekomen worden omdat de werknemer anders geen reden heeft om de …

  meer
 • DSC_0066

  Wat houdt de ketenregeling in? De ketenregeling bepaalt dat slechts in beperkte mate arbeidsovereenkomsten gesloten kunnen worden voor bepaalde tijd. De maximale duur waarbinnen twee of drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde gesloten kunnen worden, bedraagt 24 maanden. Er kunnen dus maximaal 3 overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten en de totale duur van de overeenkomsten tezamen, eventuele tussenpozen meegerekend, mag maximaal 24 maanden bedragen. Een …

  meer