Pensioenontslag

by
DSC_0047

Een arbeidsovereenkomst mag door de werkgever worden opgezegd als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt. Voor die opzegging is geen toestemming van het UWV nodig. Evenmin hoeft de werkgever naar de kantonrechter toe. Het is dan wel nodig dat de arbeidsovereenkomst dateert van voor de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd kan dus niet zonder meer worden opgezegd. In dat geval moet er wel toestemming worden gegeven door het UWV of moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.

De opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd hoeft niet direct plaatsvinden op het moment dat de werknemer die leeftijd bereikt, maar kan ook daarna nog worden gedaan. Verder geldt dat bij de opzegging de opzegtermijn in acht genomen dient te worden en dat de opzegging geen verband mag houden met de opzegverboden. Bij een pensioenontslag heeft de werknemer voorts geen recht op de transitievergoeding.

Maar wanneer is er sprake van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd? De AOW-gerechtigde leeftijd is de leeftijd waarop de werknemer recht krijgt op een AOW-uitkering. De afwijkende pensioenleeftijd is de leeftijd waarop de werknemer op grond van een pensioenregeling of een andere regeling pensioen uitgekeerd kan krijgen Het gaat dus om het moment dat de werknemer daadwerkelijk pensioen gaat ontvangen. Dit kan zowel voor als na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.