Het concurrentiebeding

by
DSC_0419

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig als de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft en dat belang in de arbeidsovereenkomst wordt benoemd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de bescherming van specifieke kennis of van bedrijfsinformatie waar de werknemer tijdens zijn dienstverband beschikking over krijgt.

Maar wanneer is nu sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang? Het zou dan kunnen gaan om een werknemer met een hoge functie, bijvoorbeeld de functie van managing director. Zo’n werknemer beschikt immers over alle essentiële bedrijfsgegevens. Het zou ook kunnen gaan om een werknemer die beschikt over strategische kennis, zoals een accountmanager die op de hoogte is van prijstactieken en prijsstellingen. Als zo’n werknemer bij de concurrent gaat werken, kan de werkgever hierdoor ernstig nadeel lijden. Er zal sneller sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang als de werkgever opereert in een kleine markt.

In sommige gevallen kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gerechtvaardigd zijn om gedane investeringen terug te verdienen. Of dat concurrentiebeding dan ook door de kantonrechter in stand wordt gehouden, is echter nog maar de vraag. Immers kiest de werkgever er bewust voor om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, waardoor hij dus ook kiest voor een korte afschrijvingstermijn. Als tevens de werknemer niet veel perspectief heeft op de voortzetting van het dienstverband, zou een rechter wel eens kunnen oordelen dat er geen sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Een relatiebeding is minder beperkend concurrentiebeding. In beginsel dient de werkgever ook voor het opnemen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang te hebben. Betoogd wordt ook wel dat voor minder beperkende bedingen eerder zwaarwegende belangen bestaan. Een rechter zou dus sneller reden moeten hebben om een relatiebeding in stand laten dan een concurrentiebeding waarbij werknemer behoorlijk in zijn mogelijkheden wordt beperkt.

⇒ Wat bepaalt de wet over het concurrentiebeding?