Opkomen tegen ontslag

by
DSC_0487

Er zijn twee mogelijkheden om tegen een ontslag op te komen. De ene mogelijkheid heet juridisch ‘vernietiging van de opzegging‘ en de andere mogelijkheid heet ‘herstel van de arbeidsovereenkomst‘. Zowel de vernietiging van de opzegging als het herstel van de arbeidsovereenkomst hebben tot gevolg dat de werknemer niet op zoek hoeft te gaan naar een andere baan. Hij zal zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken bij de werkgever. Er is echter wel een wezenlijk verschil tussen de vernietiging van de opzegging en de het herstel van de arbeidsovereenkomst.

⇒ Wat bepaalt de wet over de vernietiging van de opzegging en het herstel van de arbeidsovereenkomst?

De vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst

Als de opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd door de kantonrechter, wordt de arbeidsovereenkomst geacht nooit te zijn geëindigd. In dat geval is de werknemer dus altijd in dienst gebleven en heeft hij nooit zijn aanspraak op loon verloren.

De opzegging van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende gronden worden vernietigd door de kantonrechter, namelijk:
– als de opzegging door de werkgever is gedaan zonder toestemming van het UWV of in strijd met de opzegverboden;
– als de opzegging door de werkgever is gedaan in strijd met de discriminatiegronden;
– als de werkgever binnen 26 weken nadat hij de opzegging heeft gedaan wegens bedrijfseconomische redenen een andere werknemer in dienst neemt voor dezelfde werkzaamheden (de zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde);

⇒ Wat bepaalt de wet over de opzegverboden?
⇒ Wat bepaalt de wet over de discriminatiegronden?

Herstel van de arbeidsovereenkomst

Als een werkgever met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter verplicht dan de werkgever om de arbeidsovereenkomst te herstellen. De werkgever wordt dan verplicht om met ingang van een bepaalde datum de arbeidsovereenkomst weer te laten gelden. In dit geval is de werknemer dus een periode uit dienst geweest. De rechter kan overigens voor die periode wel een voorziening treffen.

Om met succes een verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst te doen, zal de werknemer moeten kunnen aantonen dat het UWV ten onrechte toestemming heeft gegeven aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.

Aandachtspunten

Een werknemer die tegen zijn ontslag wil opkomen, zal binnen twee maanden een verzoekschrift moeten indienen bij de kantonrechter. De termijn van twee maanden eindigt na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd of nadat de werknemer op de hoogte is (of redelijkerwijs had kunnen zijn) van de schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde. De behandeling van het verzoekschrift zou dan vervolgens binnen 4 weken na indiening van het verzoekschrift moeten plaatsvinden.

Vernietiging van de opzegging of herstel van de arbeidsovereenkomst kan overigens tot gevolg hebben dat een reeds betaalde transitievergoeding terugbetaald moet worden aan de werkgever.

De werknemer kan er ook voor kiezen om in plaats van vernietiging van de opzegging of herstel van de arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding te vragen. Het vereiste dat gewoonlijk voor het toekennen van een billijke vergoeding geldt, namelijk dat werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld moet hebben of nalatig moet zijn geweest, geldt niet als met succes de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigd zou kunnen worden.